Een middag te varen met een heuse Lemster Aak, aangeboden door Luuc Elzinga

(c.p.E de Haan)