ALS Midzomerfeest 2009, een grandioos succes!

Vorig jaar was deze dag al een gigantisch succes en dat voor de eerste keer in ons dorp. Dus wat zou het dit jaar dan worden? Optimisten voorspelden een grotere opbrengst, anderen dachten dat het wel een hele opgave zou worden om weer zoveel geld bij elkaar te krijgen.

Na een ruim half jaar van voorbereiding van de Festiviteiten Kommisje met het ALS team Friesland, was er weer en geweldig programma klaargestoomd. De vlag weer op de kerktoren, want er gebeurde weer heel wat in Jirnsum. Net als vorig jaar een tent tegen Café de Fantast geplaatst, waar dan o.a. de veiling werd gehouden en de artiesten (Jitiizer, Jelle B, Dûbeldyk en trio 2-day) konden optreden. Zij deden dit weer spontaan en belangeloos!

Maar er gebeurde veel meer, ook buiten Jirnsum. De Lions Club Opsterland fietste ook voor ons en voor ALS in het bijzonder. Zij startten vanuit Beetsterzwaag (startschot door de burgemeester van Opsterland) en gingen via Gorredijk- Heerenveen- Joure en Akkrum naar Jirnsum, alwaar zij om +/- 16.00 uur aankwamen en ons ALS team een cheque overhandigden van maar liefst € 12.500,-! Roelof Keizer kwam op het podium om de cheque van Euro 1651,- aan ALS Friesland te overhandigen. Dit was de opbrengst van zijn spontane Aktie: “Lekker ite mei Roelof” in de Café de Fantast. De verloting bracht veel geld op, met dank aan de vele verkopers die vooraf veel loten hebben verkocht, ook in Raerd, Reduzum en Friens.

Het spektakel van de avond was weer de veiling onder leiding van de heer Jaarsma uit Mantgum die er weer echt zin in had. Onder zijn hamer gingen de vele artikelen die weer spontaan aangeboden waren vlot van de hand.

Diverse Jirnsumer verenigingen waren weer van de partij om een bijdrage te leveren aan deze bijzondere dag. Streetdance, Sjoelen, Spijkerslaan, Grabbelton, Kinderdraaimolen, Eendspel, Peceta, Grinden op het skutsje “De Friesland”. Ook voor een hapje en een drankje kon een ieder terecht bij onze horeca uitbaters en Slagerij Spijkerman.

De totale opbrengst van het evenement “Trap ALS de Wereld uit 2009” is € 70.000,- !! In één woord geweldig! Iedereen bedankt en hopelijk tot de volgende Wereld ALS Dag 2010 op zaterdag 19 juni in Jirnsum.